یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
خانه » مطالب ویژه » معمای تصویری با جواب

اطلاعیه سایت

معمای تصویری با جواب

معمای تصویری با جواب

معمای تصویری با جواب

تست هوش ریاضی, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

سه آجر یکسان (هم شکل) به شکل مکعب مستطیل در اختیار داریم، یک خط کش هم داریم. می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر را حساب کنیم. چطور باید این کار را انجام دهیم؟

توضیح: قرار نیست از رابطه فیثاغورث استفاده کنیم، چون در آن صورت یک آجر هم کافی بود، مگر نه؟!!

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘قطر داخلی آجر’
آجرها را مطابق شکل قرار می دهیم. کافی است فاصله دو نقطه A و B را با خطکش اندازه گیری کنیم.

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

پاسخ تست هوش قطر داخلی آجر

این مساله را انیشتن در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است ۹۸ درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این  معما بسنجید

مساله:
۱- در یک خیابان ۵ خانه وجود دارد که با پنج رنگ متفاوت رنگ شده اند.
۲- در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با خانه های زندگی می کند.
۳- هر کدام از صاحبخانه ها یک نوشیدنی متفاوت می نوشد, یک مارک سیگار متفاوت دوست دارد و یک حیوان خانگی متفاوت را نگهداری می کند.
سوال: صاحب کدام خانه ماهی نگهداری می کند.

معلومات:
۱-مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
۲- مرد سوئدی سگ دارد.
۳- نوشیدنی مورد علاقه مرد دانمارک چای است.
۴- خانه سبز رنگ سمت چپ خانه سفید رنگ است.
۵- صاحب خانه سبز رنگ قهوه می نوشد.
۶- مردی که سیگار پالمال می کشد پرنده نگهداری می کند.
۷- صاحب خانه زرد رنگ سیگار دانهیل می کشد.
۸- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند نوشیدنی مورد علاقه اش شیر است.
۹- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.
۱۰- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه مردی است که گربه دارد.
۱۱- مردی که اسب دارد همسایه مردی است که سیگار دانهیل می کشد.
۱۲- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبجو می نوشد.
۱۳- مرد آلمانی سیگار پرنس می کشد.
۱۴- مرد نروژی در همسایگی کسی است که خانه اش آبی رنگ است
۱۵- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه ای داره که نوشیدنی مورد علاقه اش آب است.

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

جواب معمای انیشتین :

معمای انیشتین، جواب معمای انیشتین

تست هوش تصویری, تست هوش صخره نوردی

تست هوش تصویری صخره نوردی

فرض کنید شما یک صخره نورد حرفه ای هستید! شما پایین صخره ها ایستاده اید و مسیر حرکتتان فکر می کنید. صخره ها شامل ۴ رنگ زرد، سبز، آبی و قرمز هستند. شما تصمیم می گیرید مسیری که انتخاب می کنید با شرایط زیر طی شود:

— شما می خواهید به بالای صخره برسید. همیشه باید از یک قطعه به قطعه دیگر بروید و نمی توانید از روی یکی جهش داشته باشید.
— مسیری که انتخاب می کنید باید شامل چهار رنگ پشت سر هم باشد که این رنگ ها، دقیقا تکرار شوند. مثلا مسیر شما می تواند به صورت زیر انتخاب شود:
زرد-سبز-آبی-قرمز؛ زرد-سبز-آبی-قرمز؛ … و به همین ترتیب.
آیا با این شرایط می توان به بالای صخره رسید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘صخره نوردی با هیجان بیشتر!

صخره نورد, معمای تصویری

پاسخ تست هوش صخره نوردی با هیجان بیشتر

شش پیتزا داریم که هر کدام هم به شش اسلایس تقسیم شده اند. یکی از این سی و شش اسلایس، خورده شده. می خواهیم ببینیم معادل عددی آن، چند بوده است.
در شکل بالا ۶ پیتزا داریم که هر کدام هم به ۶ قسمت (اسلایس) تقسیم شده اند. هر کدام از این اسلایس ها، معادل یک عدد هستند. یکی از این اسلایس ها خورده شده است. می خواهیم ببینیم عدد این اسلایس، چند بوده. آیا می توانید آن را بیابید؟
به رابطه اعداد در اسلایس های متناظر در پیتزاها توجه کنید.

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش ریاضی, تست هوش عددی

تست هوش پیتزاها و اسلایس خورده شده

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!
عدد ۷
اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که در ردیف بالا، هر اسلایس (بخش) از پیتزای وسطی، حاصل جمع بخش های متناظر دو پیتزای دیگر است.
و به همین ترتیب در ردیف پایین، هر بخش از پیتزای وسطی، تفاضل اسلایس های متناظر در دو پیتزای دیگر است.

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟
با توجه به رابطه های موجود بین اعداد فوق، عدد داخل مثلث سمت راست را بیابید.

معما با جواب, معما های جالب با جواب

معمای ریاضی با جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 پاسخ معمای ریاضی عدد مفقوده:

پاسخ:۲۹

برای بدست آوردن عدد داخل هر مثلث: دو عدد بزرگتر را در هم ضرب می کنیم، مجذور کوچکترین عدد را از آن کم می کنیم:
پس در نتیجه برای مثلث آخر خواهیم داشت:
(۵×۹)-۴۲=۲۹

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر, تست هوش تصویری

تفاوت ها را بیابید

معما و تست هوش, تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

بازی تفاوت ها, پازل شباهت ها و تفاوت ها

بازی تفاوت ها و شباهت ها

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر, تست هوش تصویری

پازل شباهت ها و تفاوت ها

معما با جواب , معما های جالب

معمای ریاضی با جواب

مسافری می خواهد از یک بیابانی با پای پیاده عبور کند که ۱۲ روز به طول خواهد انجامید. او باید برای حمل آب و آذوقه مورد نیاز سفر باید تعدادی باربر روزمزد استخدام کند. آیا می توانید کمترین تعداد باربران لازم را برای این سفر، مشخص کنید. توجه داشته باشید که لازم نیست باربران تمام راه را با مرد مسافر همراه باشند. و نکته دیگر اینکه هر نفر (مسافر و باربران) می توانند آب و آذوقه مورد نیاز ۸ روز یک نفر را با خود حمل کنند.

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ معمای ریاضی ‘عبور از بیابان سوزان’
۲ نفر باربر برای این سفر کافیست.
پس از ۲ روز ۶ جیره از ۸ جیره روزانه اولین باربر مصرف شده است (برای سه نفر). این باربر می تواند با دوجیره باقیمانده برگردد.
مسافر ما ۲ روز دیگر با بار دوم به سفر ادامه می دهد و در این دو روز، ۴ جیره باربر دوم نیز مصرف شده است. این باربر می تواند با ۴ جیره مانده، برگردد.
مسافر ما اکنون با ۸ جیره روزانه خودش که دست نخورده باقی مانده، ۸ روز دیگر ادامه می دهد و سفر ۱۲ روزه خودش را به آنسوی بیابان، به آخر می رساند.

یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.
مکعبی داریم که بر روی هر یک از شش وجه آن، یک طرح متفاوت وجود دارد. این مکعب را در حالت باز شده مشاهده می کنیم. حال اگر آن را دوباره تا بزنیم، به کدام مکعب نمی رسیم!

توجه کنید چه وجه هایی نمی توانند مجاور هم قرار گیرند و البته به چیدمان اجزاء هر وجه و جهت خطوط بر روی آنها، توجه ویژه ای داشته باشید.

تست هوش جدید , تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

پاسخ تست هوش: مکعبی که باز شده است…

 تست هوش با جواب, تست هوش تصویری

تست هوش چهارگوش های در هم پیچیده با جواب

به شکل بالا خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘چهارگوش های در هم پیچیده!’
۱۸ مربع
۶ مربع در وسط که با رنگ مشخص شده اند، و ۱۲ مربع هم دور تا دور این مربع های رنگی.

تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب

باز هم در پایگاه تخصصی هوش با یک چیستان تصویری سخت در خدمت شما دوستان هستیم. تست هوش تصویری سخت و جالب و گنجینه چیستان تصویری در این مجموعه برای شما گردآوری شده است. با دیدن ادامه مطلب سوالات و پاسخ ها را ملاحظه کنید.

تست هوش تصویری سخت جالب

تست هوش تصویری سخت: چیستان تصویری هفت قسمتی

در این سوال شما باید شکل نشان داده شده در صورت سوال را به هفت ناحیه تقسیم کنید. البته این کار آسان است اما باید قواعدی را نیز در این کار رعایت کنید. مساحت ناحیه های تقسیم شده باید با هم برابر باشد. به عبارت دیگر تعداد مربع ها در هر ناحیه باید با تمام ناحیه های دیگر برابر باشد. نکته ی دیگر این است که باید از حطوط عمودی و افقی بهره ببرید و فقط از مرز مربع ها بگذرید. امیدوارم از است چیستان تصویری سخت کمال لذت را ببرید.

تست هوش تصویری سخت جالب

.
.
.
.
.
.
.
.

تست هوش تصویری سخت: تست هوش تصویری جالب هفت قسمتی

پاسخ از شکل زیر واضح است.

تست هوش تصویری سخت جالب

تست هوش تصویری ( سخت ) : تعداد چهره ها

تو این تصویر چند تا چهره انسان رو می تونید تشخیص بدید ؟ جالبه بدونید که تعداد چهره هایی که تو این چیستان تصویری جالب می تونید ببینید ارتباط مستقیمی با ضریب هوشی شما دارد به این صورت که اگه زیر پنج چهره رو تشخیص بدید ضریب هوشی پایین و اگه هر سیزده چهره رو بیبینید شما یک نابغه محسوب می شوید و تعداد بین این دو هرچه بیش تر باشد شما با هوش تر هستید.

تست هوش تصویری سخت جالب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ چیستان تصویری : تعداد چهره ها

تو این تست هوش تصویری جالب چن تا از چهره ها رو تونستید تشخیص بدید ؟ بقیه رو تو تصویر زیر می تونید ببینید:

پاسخ تست هوش تصویری سخت

۵ تا تست هوش تصویری جالب

تا حالا دیدین بعضی وقتا چشم ها هم انسان رو به اشتباه میندازن ؟

حالا چیستان های تصویری زیر رو ببینید  تا متوجه شین ….

البته باید بگم که این تست هوش های تصویری ربطی به ضریب هوشی ندارند .

مراقب باشید سرتون گیج نشه

تست هوش تصویری جالب

با دیدن این تصویر چه احساسی به شما دست می ده !!!!!!!

تست هوش تصویری سخت جالب

مرکز گل رو نگاه کنین و سرتون رو عقب و جلو ببرین

احساس نمی کنین گل بزرگتر می شه ؟؟؟؟

تست هوش تصویری سخت سرگیجه

سرتونو عقب و جلو ببرین و چرخش حلقه ها رو کنترل کنین ! ! !

تست هوش تصویری سخت سرگیجه

باورتون میشه که خط های عمودی همشون با هم موازین ؟؟؟؟؟
چرا واقعن این طوریه ؟؟؟

تست هوش تصویری سخت سرگیجه

تست هوش تصویری و خطای دید

حالا که متوجه شدید چشم انسان چقدر می تونه خطا داشته باشه یکم در مورد خطای دید اطلاعاتی داشته باشید بد نیست :

چشم انسان به گونه ای تنظیم شده که در محیط سه بعدی و سرشار از روشنایی اجسام و رنگ ها رو در فواصل نزدیک و دور بتونه تشخیص بده ، فرآیندی که هنوز سیستم های کامپیوتر ی با سرعت پردازش ده ها برابر سریع تر از مغز انسان هنوز قادر به انجام آن نیستند .

اما چه می شود که سیستم بینایی با این قدرت دچار اشتباه می شود :

همانطوری که در چیستان ها و تست هوش های تصویری قبل دیدید مغز انسان به شدت دچار اشتباه می شود و علت آن این است که ذهن ما نسبت به داده های دریافتی منفعل نمی باشد و کاملا مبتکرانه نسبت به ترجمه ی این داده ها ی ورودی از چشم عمل کرده و داده های ورودی را به اشتباه ترجمه می کند همان اتفاقی که در تست هوش های تصویری می افتد.

دلیل دیگری که باعث میشه چشم انسان دچار خطا بشه عملکرد نیمکره های مغز ماست یعنی این که تصویری که نیم کره سمت راست مغز ما می بیند با تصویر نیمکره سمت چپ متفاوت است .

امیدواریم از چیستان ها و تست هوش های تصویری سخت و جالبی که برای شما آماده کرده بودیم لذت برده باشید.

گردآوری: سایت تفریحی افق فان

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز