هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
خانه » مدل لباس » لباس زنانه » آموزش بافت شلوار بزرگسالان

اطلاعیه سایت

آموزش بافت شلوار بزرگسالان

آموزش بافت شلوار بزرگسالان

 آموزش بافت شلوار بزرگسالان

 آموزش بافت شلوار بزرگسالان

سایزها: ****-XL-L-M-S

وسایل لازم:

• کاموا ۳۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ گرم

• میل گرد شماره ۳.۵

• میل گرد شماره۳

کاموا باید به گونه ای باشد که ۲۲ دونه در ۳۰ رج با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره ۳.۵ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر باشد

توضیحات

بافت ابری در حالت گرد (بدون درز): یک دور زیر، یک دور رو

بافت ابری در حالت دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود

نحوه افزایش: در هر طرف علامت به صورت زیر اضافه کنید: یک ژوته، یکی زیر، علامت، یکی زیر، یک ژوته

نحوه بافت

این شلوارک بدون درز از بالا به پائین بافته میشود.

ابتدا ۱۴۶-۱۵۶-۱۶۴-۱۷۶-۱۹۰ دونه در میلهای گرد شماره ۳ سربیاندازید و به
هم وصل کرده و به حالت گرد دربیاورید. شش دور ابری ببافید. بعد بافت را با
میلهای شماره ۳.۵ ادامه دهید.

یک علامت در ابتدای دور بگذارید (این علامت
مشخص کننده وسط پشت شلوار است) و علامت دوم را بعد از ۷۳-۷۸-۸۲-۸۸-۹۵ دونه
بگذارید (این علامت مشخص کننده وسط جلوی شلوار میباشد) بعد با بافت ساده
ادامه دهید. وقتی اندازه کار تقریباً ۶ سانتیمتر شد، بافت را با میلهای
شماره ۳ ادامه دهید. یک دور به زیر ببافید همزمان در این دور
۱۴-۲۰-۲۴-۳۲-۳۸ دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها ۱۶۰-۱۷۶-۱۸۸-۲۰۸-۲۲۸) حتماً
قبل و بعد از علامتها به تعداد مساوی اضافه کنید، بعد بافت را با کشباف دو
تا زیر دو تا رو ادامه دهید.

آنقدر ببافید که اندازه کشباف ۲ سانتیمتر شود. در دور بعد پلهای کمر را به صورت زیر ببافید:

ابتدا ۱۷-۲۵-۲۱-۲۱-۲۱ دونه اول را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

ابتدا ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

بعد ۱۶-۲۴-۲۰-۲۰-۲۰ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

حال باید هفت گروه چهار تائی دونه در نخ
داشته باشیم. بعد کشباف را ادامه دهید تا اندازه کار ۶-۶-۶-۷-۷ سانتیمتر از
محل دونه های توی نخ شود. حال پلهای مربوط به کمر را اینطور ببافید: ابتدا
گروه چهار تائی اول را از نخ به میل شماره سه بیاورید و به اینصورت همانند
دو میل ببافید: دونه اول و آخر را همیشه ابری ببافید و دو دونه وسط را
ساده ببافید. آنقدر ببافید تا هم اندازه دونه های توی میل شود. بقیه
گروههای چهار تائی را نیز اینطور ببافید و دوباره این هفت گروه چهار تائی
را به نخ منتقل کنید.

بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید: ۱۷-۲۵-۲۱-۲۱-۲۱ دونه اول را کشباف
ببافید، *دونه بعد و اولین دونه مربوطه توی نخ را از رو با هم یکی کنید،
دونه بعد و دومین دونه مربوطه توی نخ را از زیر یکی کنید، دونه بعد و سومین
دونه مربوطه توی نخ را از زیر یکی کنید، دونه بعد و چهارمین دونه مربوطه
توی نخ را از رو یکی کنید* بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و
بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف
ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد
را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲
دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد
۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار
کنید، بعد ۱۶-۲۴-۲۰-۲۰-۲۰ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو *
را تکرار کنید.

حال به اندازه ۲ سانتیمتر تمام دونه ها را
کشباف ببافید (کل اندازه کشباف ۱۰-۱۰-۱۰-۱۱-۱۱ سانتیمتر خواهد بود) بعد
بافت را با میلهای شماره ۳.۵ ادامه دهید. بعد به اندازه ۱ سانتیمتر ساده
ببافید. بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید: تا نه دونه بعد از علامت پشت
ببافید، سپس برگردید، اولین دونه را بدون بافتن به میل راست بگیرید و تا نه
دونه بعد از علامت پشت ببافید، *برگردید، اولین دونه را بدون بافتن به میل
راست بگیرید و حالا نه دونه بیشتر از دفعه قبل تا بعد از علامت پشت
ببافید* فاصله بین دو * را آنقدر تکرار کنید تا ۳۴-۳۲-۲۶-۲۸-۳۰ دونه به
علامت جلو باقی بماند.

حال برگردید و تا علامت پشت ببافید، بعد تمام دونه ها را ساده ببافید وقتی
اندازه کار ۳-۴-۴-۵-۶ سانتیمتر از علامت جلو شد (در این حالت تقریباً
۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴ سانتیمتر از علامت پشت خواهد بود) یک دونه در هر طرف علامت
اضافه کنید (چهار دونه اضافه میشود) این اضافه کردن را از هر ۶ دور به
تعداد کلاً نه بار انجام دهید (تعداد دانه ها ۱۹۶-۲۱۲-۲۲۴-۲۴۴-۲۶۴) وقتی
اندازه کار ۱۸-۱۹-۲۲-۲۴-۲۵ سانتیمتر از علامت جلو شد، ۵ دونه اول را کور
کنید ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه بعد را بافته و بعد به نخ بیاندازید (این دونه
ها مربوط به یکی از پاچه های شلوارک میباشد)، ده دونه بعد را بافته در میل
نگه دارید، بعد ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه بعد را بافته به نخ بیاندازید، ۵
دونه باقیمانده را کور کنید.

کاموا را ببرید و ده دونه باقیمانده در میل
را به اندازه ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ سانتیمتر ساده ببافید بعد کور کنید و به ده
دونه کور شده نیمه پشت بدوزید.

نحوه بافتن پاچه ها

ابتدا ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه مربوط به یک پاچه را به میل گرد شماره ۳.۵
منتقل کنیذ و ۲۰-۲۲-۲۴-۲۶-۲۹ دونه از لبه وسط شلوار بردارید وسط شلوار همان
ده دونه ای است که بافته شده و به پشت دوخته شده است(تعداد دانه ها
۱۰۸-۱۱۸-۱۲۶-۱۳۸-۱۵۱) حال این پاچه را ساده و بدون درز ۸-۸-۹-۹-۱۰ سانتیمتر
ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره ۳ ادامه دهید و شش دور ابری ببافید و
سپس شل کور کنید. پاچه دوم را نیز همینطور ببافید

نحوه بافت کمر

ابتدا ۱۴-۱۴-۱۴۱۶-۱۶ دونه در میل شماره ۳ سربیاندازید و ابری ببافید تا اندازه کمر ۱۲۵ تا ۱۷۵ سانتیمتر شود سپس کور کنید.

منبع: گروه پرتال آموزشی آرتاکاوا

 آموزش بافت شلوار بزرگسالان

برای بافت شلوار برای بزرگسالان به این اندازه ها نیاز داریم :

دور کمر – اندازه  کمر تا فاق – دور مچ پا – دور ران پا و اندازه بلندی شلوار

برای خانمها ۷ کلاف نسبتا ضخیم و برای آقایان ۱۰ کلاف که البته به جثه هم بر می گرده. برای بافت شلوار برای مامانم ۷ کلاف و برای بابام ۱۰ کلاف کمی کمتر برد.

دور کمر رو ضربدر ۲ می کنیم و به همون تعداد دانه می ندازیم. مثل شلوارهایی که برای کودک آموزش دادیم تا فاق ساده می بافیم و پاچه راست و چپ رو جدا می کنیم . دو دانه وسط رو هم کور می کنیم که پاچه ها از هم جدا بشن.

ضمن بافت پاچه ها شروع به کم کردن می کنیم. هر ۳ رج از راست و چپ یکی کور می کنیم تا اندازه ای که می خواهیم گشادی شلوار باشه.

۸ تا ۱۰ سانت آخر رو هم کشباف می زنیم.

 آموزش بافت شلوار بزرگسالان

آموزش بافت شلوار بافتنی

۳۶ دانه سرمی اندازیم.
رج اول: ۲تا زیر ۲ تا رو
رج دوم: ۲تا زیر ۲تا رو
.
.
.
۴-۵ سانت به همین ترتیب میبافیم.
رج اول بعد از کشباف: دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.
رج دوم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.
رج سوم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.
رج چهارم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.
رج پنجم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.
رج ششم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.
رج هفتم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.
رج هشتم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.
رج نهم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.
رج دهم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.
.
.
.
به همین ترتیب میبافیم تا ۱۳ سانتیمتر شود.(با کشباف ۱۸ سانت شود)
رج اول بعد از ۱۳ سانت: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته میشود.
رج دوم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته میشود.
رج سوم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته میشود.
رج چهارم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته میشود.
.
.
.
۱۰ رج به همین ترتیب میبافیم (یعنی باید ۱۰ دانه اضافه شود.)
حالا۱۸ سانتیمتر با همان تعداد دانه ها میبافیم.
بعد ۲ سانتیمتر کشباف لوله ای میبافیم.
لنگه دیگر را هم به همین ترتیب میبافیم.
و در آخر درزها را میدوزیم.

 

 

کشباف لوله ای

برای بافتن کشباف لوله ای رج اول ۱ دانه زیر ۱ دانه رو می بافیم. رج دوم دانه های رو را می بافیم ،برای دانه های زیر نخ را همانطور که دانه زیر را میبافیم پشت میل می اندازیم ولی دانه را بدون اینکه بافته شود فقط از میل سمت چپ به میل سمت راست انتقال میدهیم .

 آموزش بافت شلوار بزرگسالان

این شلوار رو خودم بافتم و از اونجا که از اولین کارای بافتنیم هست که برای یاد گرفتن بافته بودم خیلی قشنگ و مرتب نشده.

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز