بایگانی برچسب ها: امیر تتلو در دادگاه رسانه

فیلم انتقال امیر تتلو به دادگاه رسانه بعد از دستگیری

فیلم انتقال امیر تتلو به دادگاه رسانه بعد از دستگیری

فیلم انتقال امیر تتلو به دادگاه رسانه بعد از دستگیری فیلم انتقال امیر تتلو به دادگاه رسانه بعد از دستگیری علت بازداشت امیر تتلو دانلود فیلم انتقال امیر تتلو بعد از دستگیری و بازداشت به دادگاه رسانه با لباس زرد و دستبند که گویا امیر تتلو در دادگاه فریاد زده که من میلیونها هودار دارم نمیتوانید کاری کنید سر داده است. بازپرس پرونده این خواننده زیرزمینی، بازپرس قاسم‌ زاده بود که اخیرا وی در یک کلیپ صوتی توهین‌ های زشت و زننده‌ ای را به این بازپرس ...

ادامه مطلب