امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
خانه » مدل لباس » لباس زنانه » انواع آستین

اطلاعیه سایت

انواع آستین

انواع آستین

انواع آستین

هنرجویان عزیز در این قسمت به بخش پایانی اجزای لباس یعنی آستین ها پرداخته می شود که شما برای کشیدن یک طرح لباس مناسب به آن نیاز خواهید داشت و با استفاده از این اجزا لباس که به صورت جداگانه آموزش دیدید و در کنار هم قرار دادن آن و تغییر در انواع آن می توانید هر مدلی که بخواهید طراحی کنید.

آستینها:

آستین، یکی از اجزای لباس است که بازو را می پوشاند.آستین ها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-آستین های جدا

۲-آستین های سرخود

-آستین های جدا : محل درز آستین جدا، بالای شانه است. یعنی، درست در محل اتصال بازو و شانه آستین از بالاتنه جدا می شود.آستین های جدا عبارتند از:آستین ساده، راسته، تنگ،کلوش،انواع پفی

-آستین های سرخود: آستین هایی که سرشانه بالاتنه به آستین وصل است که عبارتند از: کیمونو، رگلان، افتاده،کیمونوهای برش دار و…

نمونه یک آستین بلند را در شکل روبه رو مشاهده می‏کنید.

بلندی آستین:

قد آستین ممکن است تغییرات زیادی داشته باشد، از این رو، آن را روی نسبت های معین شده انتخاب می کنیم.یک آستین بلند ممکن است به اندازه……………،½، ……………..محل اندازه آستین باشد.

طراحی انواع آستین - تصویر 1

آستین های ساده:

آستین های ساده، از انواع آستین های جدا هستند و شکل لوله ای را دارند که بازوها را می پوشانند. شکل این آستین از ناحیه کاپ، راسته و بدون چین است.

طراحی انواع آستین - تصویر 2 طراحی انواع آستین - تصویر 3

آستین کلوش Bell sleeve

از آستین های جداست و به شکل زنگ طراحی می شود و می تواند میزان گشادی در لبه کم یا زیاد در نظر گرفته شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 4 طراحی انواع آستین - تصویر 5

انواع چین دار Bishop-sleeve

آستین چین دار یا پفی از نوع آستین های جدا ولی آزادتر است و در قسمت کاپ و مچ چین می خورد و به نام آستین اسقفی و یا موجی هم شناخته می شود.

چین و فرم این آستین به پارچه آن بستگی دارد و به سه شکل طراحی می شوند:

۱-فقط در قسمت کاپ چین می خورد.

۲-فقط در قسمت مچ چین می خورد.

۳-هم در مچ و هم در کاپ چین می خورد.

طراحی انواع آستین - تصویر 6

آستین کیمونو kimono sleeve

این آستین، از قسمت بالاتنه جدا نمی شود. آستین کیمونو یک تکه است و بدون مرغک و با مرغک ساخته می شود آستین کیمونو شانه را بزرگتر نشان ��ی دهد و به صورت تنگ و گشاد طراحی می شود.

چین های این آستین در زیر بغل و روی آرنج تشکیل می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 7 طراحی انواع آستین - تصویر 8 طراحی انواع آستین - تصویر 9

آستین رگلان Reglan sleeve

برش آستین رگلان در قسمت جلو و پشت بالاتنه از شانه، یقه و گاهی کارور تا زیر بغل رسم می شود و آستین را از بالاتنه جدا می کند. برش آستین رگلان باید به صورت منحنی و زیبا طراحی شود.

رگلان گاهی به صورت تنگ و چسبان و گاهی آزاد طراحی می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 10

انواع مچ Types of Cuff

مچ ها، مهمترین اجزا در آستین ها هستند.آستین ها با وصل مچ یا سردست به اتمام می رسند و کامل می شوند. مچها عبارتند‏از:

۱-مچ شومیز: به شکل مستطیل به لبه آستین دوخته می شود.بلندی آن متفاوت است و با دکمه بسته می شود.

۲-مچ پاکتی:French cuff

این مچ، دو برابر مچ های معمولی است که از وسط دولا شده، به صورت دوبل، به آستین وصل می شود.یک نوع با دکمه و نوع دیگر دو تا دور آستین قرار می گیرد.

۳- مچ کشی Elasticized-edge که حین ایجاد شده توسط کش در روی پارچه ایجاد شده و می توان کش را با فواصل متفاوت از لبه مچ طراحی کرد.

۴-مچ پیلی دار که توسط پیلی ایجاد می شود.

مچ لیفه دار توسط یک نوار باریک ایجاد می شود.

مچ کش حین دار: که در لبه علاوه بر حین یک فرم چین دار و دیگر نیز طراحی می شود.

طراحی انواع آستین - تصویر 11 طراحی انواع آستین - تصویر 12 طراحی انواع آستین - تصویر 13 طراحی انواع آستین - تصویر 14 طراحی انواع آستین - تصویر 15

برای یادگیری بیشتر مدلهای داده شده در انتها را بر روی مانکن اجرا نمایید.

طراحی انواع آستین - تصویر 16 طراحی انواع آستین - تصویر 17

 

مدلهای استین مچی

الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید.

نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C

 را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر

 حلقه  آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس

با حلقه آستین جلو علامت بگذارید .

از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید.

۰-۱ : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی ۱ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

۱-۲ : یک سوم ۰-۱ +۱سانتیمتر ،از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

۰-۳ :یک چهارم ۰-۱ .

در الگوی بالا تنه EF برابر ۳-۰ ، نقطه ی F را روی حلقه ی بالاتنه علامت بگذارید.

DG برابر ۰-۲.

۳-۴: اندازه ی منحنی CF+ یک سانتی متر در سایز ۳۴تا ۴۰

۱/۲۵ سانتیمتر در سایز۴۲ تا ۴۸

۱/۵ سانتیمتر در سایز ۵۰تا۵۶

۴-۵ :اندازه ی منحنی G B + هشت دهم (۰/۸) در سایز ۳۴تا۴۰

۱سانتیمتر در سایز ۴۲تا۴۸

۱/۲۵ سانتیمتر در سایز ۵۰تا ۵۶

۰-۶ : برابر AE

۳-۷ : ۲ سانتیمتر . از نقطه ی ۷ خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم

۷-۸ :۲سانتیمتر. از نقطه ی ۸ خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم

۷-۹:سانتیمتر. از نقطه ی ۹ خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم

۱-۱۰: بلندی آستین.خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم .

نقاط ۱۱و ۱۲ را علامت میگذاریم

۱۰-۱۳: ۳سانتیمتر .از نطقه ی۱۳ خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم

۱۰-۱۴: مچ آستین دو تکه

۷-۱۵ : یک دوم ۷-۱۰. از نقطه ی ۱۵خطی عمود در عرض الگو رسم کنید

خط ۸-۱۱ و خط ۹-۱۲را با ۲سانتی متر اتحنا به سمت داخل اصلاح کنید

۶-۱۶ : برابر AG در خط راست + نیم سانتیمتر (۰/۵)

خط ۱۴-۵  و خط ۱۴-۱۶ رای با ۲/۳(۲ممیز ۳) سانتیمتر انحنا به خارج اصلاح کنید

رسم منحنی بالای آستین :

در یک دوم خط ۴-۵ ، یک سانتیمتر به خارج الگو بروید

دریک سوم خط  ۳-۴ ،۲سانتیمتر به خارج الگو بروید

در یک دوم خط ۶-۱۶ ، ۱/۵ (یک و نیم ) سانتی متر به داخل الگو بروید

خط لبه ی آستین :

خط ۱۱-۱۰-۱۴ خط لبه در الگوی روی آستین است

خط ۱۴-۱۲ خط لبه در الگوی زیر آستین است

* نقطه ی G نقطه ی موازنه ی پشت و نقاط ۱۶ و ۵ نقطه ی موازنه ی آستین در

 پشت می باشد

نقطه ی F  نقطه ی موازنه بالا تنه جلو و نقطه ی ۳ نقطه ی موازنه ی آستین

در جلو می باشد

این نقاط رت روی پارچه علامت بگذارید و در هنگام دوخت این نقاط را  روی هم

 قراردهید .

** نقطه ی ۴ روی سرشانه و نقطه ی ۶ روی خط پهلو قرار میگیرد

***در هنگام دوخت خط ۱۵ را در الگوی زیر آستین وروآستین روی هم قرار دهید

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید

۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت

 اضافه کنید

نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص

کنید

نقطه ی موازنه ی بالا تنه  جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید

نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴  قیچی کنیn

خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید

نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

تکه های  بالا تنه را در کنار منحنی  آستین قرار دهید   بطوریکه در

 نقاط موازنه ومنحنی بالای آستین با هم مماس باشند

از منحنی بالا ی آستین ۲ سانتیمتر روی خط وسط پایین امده و نقطه ی

۵ را مشخص کنید

خط منحنی از نقطه ی ۵ تا خط سر شانه جلو و پشت را رسم کنید

 آستین را از خط وسط قیچی کنید

۱ سانتیمتر به خط وسط در قسمت جلو و پشت آستین اوزمان دهید که

 در نقطه ی ۵به صفر برسد

*نکته: اگر بخواهیم آستین از وسط درز نداشته باشد میتوان بعد از

اوزمان دادن دوباره آستین را به هم وصل کنیم و فقط قسمت سرشانه

درز میخورد.

ابتدا الگوی بالا تنه پشت و جلو را اماده میکنیم

در الگوی جلو ی بالا تنه پنس سرشانه را بسته و از نقطه ی (الف)  به

اندازه ی ۲/۱ هلال یقه را جدا کرده  نقطه ی (س) را میگذاریم .

از نقطه ی (ب) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه ی آستین پایین امده و نقطه ی

(د) به دست می آید.

نقاط (س) و (د) را به صورت هلال به یکدیگر وصل میکنیم

رگلان قسمت جلو به دست می آید

در قسمت پشت بالا تنه از نقطه ی (ز) به اندازه ی ۳/۱ هلال یقه جدا کرده

 و نقطه ی (ش) و  از نقطه ی (ر) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه آستین

جدا کرده نقطه ی (ت) به دست می آید نقاط (ت) و (ش) را هلالی به هم

 وصل میکنیم

رگلان قسمت پشت به دست می آید

الگو های قسمت پشت و جلو را شماره گذاری کنید (۱-۲)  و (۳-۴ )

خطوط (د – س) را از بالا تنه جلو و (ت-ش) را از بال تنه پشت جدا کنید

از الگوی اولیه آستین  استفاده کنید

از خط وسط آستین ۳ – ۵ سانتیمتر پایین رفته و نقطه ی (م) را میگذاریم

خط وسط آستین را به اندازه ی سرشانه بالا میرویم

 از نقطه ی (ص) در حلقه ی جلوی آستین به اندازه ی فاصله ی (ج – د)

 بالا رفته و نقطه ی (ف)را میگذاریم

سپس قطعه ی ۱ بالا تنه را طوری از خط (ب -د) روی آستین قرار میدهیم

که نقطه ی (د) روی نقطه ی (ف) قرار گیرد و بقیه آن روی حلقه ی بالای

 قسمت جلوی استین مماس شود

از نقطه ی (ض) به اندازه ی فاصله ی (چ – ت) جدا کرده نقطه ی (ق)

 را میگذاریم

قطعه ی شماره ۳ از بالا تنه پشت را طوری از خط (ت – ر) روی حلقه

 بالا تنه ی قسمت پشت آستین قرار میدهیم  که نقطه ی (ت) روی

 نقطه ی (ق) و بقیه ان مماس باشد

بین خطوط سر شانه و نقطه ی (م) تشکیل یک پنس میدهد

خطوط (الف – م) و (ز – م) با هم مساوی میباشند

به نقاط (ص -ض )  ۱ سانتیمتر اضافه و به خط لبه ی مچ اضافه میکنیم

فاصله ی هلال  (س – ف – ص ) و (ش – ق – ض ) ۱ انتیمتر از خطوط

 (س – د -ج ) و (ش – ت – چ) بیشتر میباشد . در موقع دوخت استین

کمی خورد داده میشود

*نکته : رسم آستین رگلان روی بالا تنه بستگی به طرح مورد نظر دارد

معمولا نقاط (د) و (ت) مجاور خط کارور قرار میگیرد.

گردآوری: سایت تفریحی افق فان

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز