شعر و ادبیات

متن آتش نشان

متن آتش نشان

آتش نشان + متن شعر   دلم پیشِ کودکیست که منتظر است تا قهرمانش بعد از شیفتِ کاری بیاید وبغلش کند…   لعنت به تو ای حادثه‌ی ناگوار،آتش‌نشانان ما ،لباس‌هایشان”ضد حریق”بود نه”ضد آوار” …     ⚫️ #آتش_نشان ⚫️ #تسلیت    

ادامه مطلب

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه + متن شعر هر چه کردیم زما جمله رضایت دارندنه ملال و نه کدورت نه شکایت دارندشاید از ما گلمندند و اگر دم نزنندحجب و کم روی بی حد و نهایت دارندچون ندارد ثمر از ما گله بیخود نکنندآن کسانی که به سر عقل و درایت دارندخنده ام گیرد از اندیشه ی آن ساده دلانکه ز امثال من امید حمایت دارندواقعا مسخره است این که منم خود گمراهدوستان جمله ز من چشم هدایت دارندهمه خواهند که من گردن خائن بزنماین چه عشقی است که...

ادامه مطلب

متن اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم

متن اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم

اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم + متن شعر ترا من چشم در راهم ترا من چشم در راهم شباهنگامکه می گیرند در شاخ  تلاجن  سایه ها رنگ سیاهیوزان دلخستگانت راست اندوهی فراهمترا من چشم در راهم،  شباهنگام.در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگاننددر آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دامگرم یاد آوری یا نهمن از یادت نمی کاهمترا من چشم در راهم   نیما یوشیج ...

ادامه مطلب

متن اشعار فروغ فرخزاد / وداع

متن اشعار فروغ فرخزاد / وداع

اشعار فروغ فرخزاد / وداع + متن شعر می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویشبه خدا می برم از شهر شمادل شوریده و دیوانه خویشمی برم تا که در آن نقطه دورشستشویش دهم از رنگ نگاهشستشویش دهم از لکه عشقزین همه خواهش بیجا و تباه می برم تا ز تو دورش سازمز تو ای جلوه امید حالمی برم زنده بگورش سازمتا از این پس نکند باد وصال ناله می لرزد ،می رقصد اشکآه بگذار که بگریزم مناز تو ای چشمه جوشان گناهشاید آن به که بپرهیزم منبخدا غنچه شادی بودمدست ع...

ادامه مطلب

متن اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا

متن اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا

اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا + متن شعر در این دیار کسی با کسی وفا نکندزند به دوست دو صد حقه و حیا نکندیکی همیشه کند دعوی طبابت خلقولیک هیچ زمان درد کس دوا نکندیکی به صورت ظاهر گره گشاست ولیبه هیچ رو گره از کار خلق وا نکندیکی زند به زبان دم ز طی راه ثوابولی به وقت عمل، خود بجز خطا نکندیکی همیشه به ابلیس می کند لعنتولی طریقه ی ابلیس را رها نکندیکی به حرف، دم از حق زند،ولی به عملبه حق هموطنان هیچ اعتنا نکندیکی مدام به ذکر خدا خ...

ادامه مطلب

متن موفقیت

متن موفقیت

موفقیت + متن شعر جاده ی موفقیت سر راست نیستپیچی وجود دارد به نام شکستدور برگردانی به نام سردر گمیسرعت گیر هایی بنام دوستانچراغ قرمز هایی بنام دشمنانچراغ احتیاط هایی بنام خانوادهتایر های پنچری خواهید داشت به نام شغلاما اگر یدکی بنام عزم داشته باشیدموتوری به نام استقامتو راننده ای بنام خدابه جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد…   ...

ادامه مطلب

متن شعر شب یلدا

متن شعر شب یلدا

شعر شب یلدا + متن شعر دو قدم مانده به رقصیدن برف…یک نفس مانده به سرما و به یخ…چشم در چشم زمستانی دگر…تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان…یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما….یلداتون مبارک 

ادامه مطلب

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه + متن شعر هر چه کردیم زما جمله رضایت دارندنه ملال و نه کدورت نه شکایت دارندشاید از ما گلمندند و اگر دم نزنندحجب و کم روی بی حد و نهایت دارندچون ندارد ثمر از ما گله بیخود نکنندآن کسانی که به سر عقل و درایت دارندخنده ام گیرد از اندیشه ی آن ساده دلانکه ز امثال من امید حمایت دارندواقعا مسخره است این که منم خود گمراهدوستان جمله ز من چشم هدایت دارندهمه خواهند که من گردن خائن بزنماین چه عشقی است که...

ادامه مطلب

متن اشعار فروغ فرخزاد / مسافر

متن اشعار فروغ فرخزاد / مسافر

اشعار فروغ فرخزاد / مسافر + متن شعر همه شب با دلم کسی می گفتسخت آشفته ای ز دیدارشصبحدم با ستارگان سپیدمی رود می رود نگهدارشمن به بوی تو رفته از دنیابی خبر از فریب فردا هاروی مژگان نازکم می ریختچشمهای تو چون غبار طلاتنم از حس دستهای تو داغگیسویم در تنفس تورهامی شکفتم ز عشق و می گفتمهر که دلداده شد به دلدارشننشیند به قصد آزارشبرود چشم من به دنبالشبرود عشق من نگهدارشآه اکنون تو رفته ای و غروبسایه میگسترد به سینه راهنرم نرمک خدای تیره ی غم...

ادامه مطلب